Biểu đồ giá cổ phiếu các ngành ngày 03-07-2024

Vnindex 1,276.85     (+7.06 ~0.56 %)