Biểu đồ giá cổ phiếu các ngành ngày 04-07-2024

Vn Index 1,279.89   (+3.04 ~0.24 %)