Biểu đồ giá cổ phiếu các ngành ngày 05-07-2024

VN Index 1,283.04    (+3.15 ~0.25 %)