Biểu đồ giá cổ phiếu các ngành ngày 19-06-2024

Vn index 1,279.79 (+0.29 ~0.02 %)