Biểu đồ giá cổ phiếu các ngành ngày 20-06-2024

Vn Index 1,282.30 (+2.51 ~0.20 %)