Biểu đồ giá cổ phiếu các ngành ngày 21-06-2024

Vn Index 1,282.02 (-0.28 0.02%)