Biểu đồ giá cổ phiếu các ngành ngày 24-06-2024

VN Index 1,254.12  (-27.90 ~-2.18 %)