TOP cổ phiếu tăng (VN30)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 GVR Công nghiệp Cao su Việt Nam - 12/07/2024 36.95 38.2 36.7 37.9 0.95 2.6 30,640
2 VIC Vingroup - 12/07/2024 41.7 42.8 41.65 41.75 0.65 1.6 29,640
3 VJC Hàng không VietJet 12/07/2024 101 102.1 100.7 102 1 1 2,970
4 POW Điện lực Dầu khí Việt Nam - 12/07/2024 15.1 15.25 15 15.2 0.1 0.7 45,020
5 FPT FPT 12/07/2024 132.2 136 132.2 133.8 0.8 0.6 19,130
6 BCM Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - 12/07/2024 65 65.5 64.6 65 0.3 0.5 5,000
7 TPB Ngân hàng Tiên Phong 12/07/2024 17.9 18 17.8 17.95 0.05 0.3 33,080
8 VRE Vincom Retail 12/07/2024 20.75 21.25 20.65 20.75 0.05 0.2 89,840
9 VHM Vinhomes 12/07/2024 38.5 38.85 38.3 38.5 0.05 0.1 86,780
TOP cổ phiếu giảm (VN30)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 BVH Bảo Việt 12/07/2024 46.45 46.45 45.5 45.5 -0.6 -1.3 10,070
2 MSN MaSan 12/07/2024 75.8 76.1 74.6 74.8 -1 -1.3 35,450
3 HPG Hòa Phát 12/07/2024 28.9 28.95 28.45 28.5 -0.35 -1.2 144,980
4 PLX Xăng dầu Việt Nam 12/07/2024 46.9 47.2 46.1 46.3 -0.5 -1.1 9,900
5 SSI Chứng khoán SSI 12/07/2024 34.8 34.9 34.45 34.45 -0.35 -1 52,300
6 ACB Ngân hàng Á Châu 12/07/2024 24.1 24.15 23.8 24 -0.15 -0.6 37,470
7 CTG Ngân hàng Công Thương Việt Nam 12/07/2024 32.2 32.3 31.9 32 -0.2 -0.6 40,600
8 HDB Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 12/07/2024 24.45 24.5 23.95 24.15 -0.15 -0.6 35,920
9 VCB Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 12/07/2024 88.2 88.6 87.6 87.6 -0.5 -0.6 19,430
10 VND Chứng khoán VNDIRECT 12/07/2024 16.55 16.7 16.4 16.45 -0.1 -0.6 37,210
Đang tải...