TOP cổ phiếu tăng giảm mạnh nhất ngày 10-07-2024

Top CP tăng giá VN30 (ngày 12/07/2024)GVR +0.95, VIC +0.65, VJC +1.00, POW +0.10, FPT +0.80, BVH -0.60, MSN -1.00, HPG -0.35, PLX -0.50, SSI -0.35, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (VN30)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 12/07/2024 GVR 36.95 37.9 0.95 2.6 30,640 Công nghiệp Cao su Việt Nam - 07/12/2024 09:41:25 PM
2 12/07/2024 VIC 41.7 41.75 0.65 1.6 29,640 Vingroup - 07/12/2024 10:08:24 PM
3 12/07/2024 VJC 101 102 1 1 2,970 Hàng không VietJet 07/12/2024 10:08:24 PM
4 12/07/2024 POW 15.1 15.2 0.1 0.7 45,020 Điện lực Dầu khí Việt Nam - 07/12/2024 10:08:21 PM
5 12/07/2024 FPT 132.2 133.8 0.8 0.6 19,130 FPT 07/12/2024 09:41:25 PM
6 12/07/2024 BCM 65 65 0.3 0.5 5,000 Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - 07/12/2024 09:41:23 PM
7 12/07/2024 TPB 17.9 17.95 0.05 0.3 33,080 Ngân hàng Tiên Phong 07/12/2024 10:08:23 PM
8 12/07/2024 VRE 20.75 20.75 0.05 0.2 89,840 Vincom Retail 07/12/2024 10:08:24 PM
9 12/07/2024 VHM 38.5 38.5 0.05 0.1 86,780 Vinhomes 07/12/2024 10:08:24 PM
TOP cổ phiếu giảm (VN30)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 12/07/2024 BVH 46.45 45.5 -0.6 -1.3 10,070 Bảo Việt 07/12/2024 09:41:23 PM
2 12/07/2024 MSN 75.8 74.8 -1 -1.3 35,450 MaSan 07/12/2024 09:41:27 PM
3 12/07/2024 HPG 28.9 28.5 -0.35 -1.2 144,980 Hòa Phát 07/12/2024 09:41:25 PM
4 12/07/2024 PLX 46.9 46.3 -0.5 -1.1 9,900 Xăng dầu Việt Nam 07/12/2024 10:08:21 PM
5 12/07/2024 SSI 34.8 34.45 -0.35 -1 52,300 Chứng khoán SSI 07/12/2024 10:08:22 PM
6 12/07/2024 ACB 24.1 24 -0.15 -0.6 37,470 Ngân hàng Á Châu 07/12/2024 09:41:23 PM
7 12/07/2024 CTG 32.2 32 -0.2 -0.6 40,600 Ngân hàng Công Thương Việt Nam 07/12/2024 09:41:24 PM
8 12/07/2024 HDB 24.45 24.15 -0.15 -0.6 35,920 Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 07/12/2024 09:41:25 PM
9 12/07/2024 VCB 88.2 87.6 -0.5 -0.6 19,430 Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 07/12/2024 10:08:23 PM
10 12/07/2024 VND 16.55 16.45 -0.1 -0.6 37,210 Chứng khoán VNDIRECT 07/12/2024 10:08:24 PM

Top CP tăng giá HSX (ngày 12/07/2024)CCL +0.70, SGR +1.95, TDC +0.65, SFC +1.30, TV2 +2.15, DXV -0.41, LEC -0.47, VIP -1.10, HU1 -0.44, CSM -0.80, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 12/07/2024 CCL 10.55 10.95 0.7 6.8 5,690 Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 07/12/2024 09:41:23 PM
2 12/07/2024 SGR 29.15 31.1 1.95 6.7 4,710 Tổng Địa ốc Sài Gòn 07/12/2024 10:08:22 PM
3 12/07/2024 TDC 9.7 10.3 0.65 6.7 60 Kinh doanh và Phát triển Bình Dương 07/12/2024 10:08:22 PM
4 12/07/2024 SFC 20.5 21.8 1.3 6.3 10 Nhiên liệu Sài Gòn 07/12/2024 10:08:22 PM
5 12/07/2024 TV2 35.65 37.8 2.15 6 10,260 Tư vấn Xây dựng Điện 2 07/12/2024 10:08:23 PM
6 12/07/2024 EVG 7.22 7.58 0.37 5.1 9,990 Everland 07/12/2024 09:41:24 PM
7 12/07/2024 STG 44.15 44.15 1.95 4.6 10 Kho vận Miền Nam 07/12/2024 10:08:22 PM
8 12/07/2024 FDC 16.2 17.3 0.75 4.5 60 Cty CP Ngo?i thuong và Phát tri?n Ð?u tu 07/12/2024 09:41:24 PM
9 12/07/2024 HVH 8.54 8.9 0.38 4.5 1,920 Đầu tư và Công nghệ HVC 07/12/2024 09:41:25 PM
10 12/07/2024 HT1 13.5 14.1 0.6 4.4 7,170 Xi măng VICEM Hà Tiên 07/12/2024 09:41:25 PM
TOP cổ phiếu giảm (HSX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 12/07/2024 DXV 5.83 5.48 -0.41 -7 30 Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng 07/12/2024 09:41:24 PM
2 12/07/2024 LEC 6.26 6.26 -0.47 -7 50 Bất động sản Điện lực Miền Trung 07/12/2024 09:41:26 PM
3 12/07/2024 VIP 16.25 15.15 -1.1 -6.8 4,770 Vận tải Xăng dầu VIPCO 07/12/2024 10:08:24 PM
4 12/07/2024 HU1 6.7 6.14 -0.44 -6.7 20 Đầu tư và Xây dựng HUD1 07/12/2024 09:41:25 PM
5 12/07/2024 CSM 15.4 15 -0.8 -5.1 2,530 07/12/2024 09:41:23 PM
6 12/07/2024 TPC 6.05 6.12 -0.33 -5.1 490 Nhựa Tân Đại Hưng 07/12/2024 10:08:23 PM
7 12/07/2024 HTL 19.6 19.8 -1.05 -5 90 Kỹ thuật và Ô tô Trường Long 07/12/2024 09:41:25 PM
8 12/07/2024 HAS 9.5 9.5 -0.48 -4.8 10 HACISCO 07/12/2024 09:41:25 PM
9 12/07/2024 L10 21.1 18.8 -0.95 -4.8 10 Lilama 10 07/12/2024 09:41:26 PM
10 12/07/2024 VTO 16 15.35 -0.55 -3.5 9,890 Vận tải Xăng dầu VITACO 07/12/2024 10:08:24 PM

Top CP tăng giá HNX (ngày 12/07/2024)L43 +0.40, L62 +0.30, L61 +0.20, API +0.70, CSC +3.20, BXH -2.00, PPE -1.30, SFN -2.20, KDM -1.80, VE8 -0.60, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 12/07/2024 L43 2.7 3.1 0.4 14.8 10 Lilama 45,3 07/12/2024 10:08:37 PM
2 12/07/2024 L62 2.4 2.6 0.3 13 60 LILAMA 69-2 07/12/2024 10:08:37 PM
3 12/07/2024 L61 1.8 2 0.2 11.1 10 Lilama 69-1 07/12/2024 10:08:37 PM
4 12/07/2024 API 7 7.7 0.7 10 10 Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương 07/12/2024 10:08:25 PM
5 12/07/2024 CSC 32.5 35.5 3.2 9.9 80 COTANA 07/12/2024 10:08:26 PM
6 12/07/2024 CTP 7.4 7.9 0.7 9.7 500 Minh Khang Capital Trading Public 07/12/2024 10:08:26 PM
7 12/07/2024 TPP 10.9 10.9 0.9 9 10 Tân Phú Việt Nam 07/12/2024 10:08:29 PM
8 12/07/2024 THS 11.4 11.4 0.9 8.6 10 Thanh Hoa - Sông Đà 07/12/2024 10:08:29 PM
9 12/07/2024 APS 7.3 7.8 0.6 8.3 20 Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương 07/12/2024 10:08:25 PM
10 12/07/2024 DTC 6.4 6.7 0.5 8.1 10 Viglacera Đông Triều 07/12/2024 10:08:26 PM
TOP cổ phiếu giảm (HNX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 12/07/2024 BXH 18 18 -2 -10 10 Vicem bao bì Hải Phòng 07/12/2024 10:08:26 PM
2 12/07/2024 PPE 12 11.9 -1.3 -9.8 110 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư PP ENTERPRISE 07/12/2024 10:08:28 PM
3 12/07/2024 SFN 20.3 20.3 -2.2 -9.8 10 Dệt lưới Sài Gòn 07/12/2024 10:08:29 PM
4 12/07/2024 KDM 18 16.8 -1.8 -9.7 50 Công ty Cổ Phần GCL 07/12/2024 10:08:27 PM
5 12/07/2024 VE8 5.6 5.6 -0.6 -9.7 10 Xây dựng Điện Vneco 8 07/12/2024 10:08:30 PM
6 12/07/2024 HTP 6.8 6.8 -0.7 -9.3 50 In sách giáo khoa Hòa Phát 07/12/2024 10:08:27 PM
7 12/07/2024 ADC 21.1 21.1 -2.1 -9.1 20 Mĩ thuật và Truyền thông 07/12/2024 10:08:25 PM
8 12/07/2024 CVN 2.3 2.1 -0.2 -8.7 7,000 VINAM 07/12/2024 10:08:26 PM
9 12/07/2024 POT 17.8 17.7 -1.5 -7.8 20 Thiết bị Bưu điện 07/12/2024 10:08:28 PM
10 12/07/2024 TKG 2.8 2.6 -0.2 -7.1 40 Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh 07/12/2024 10:08:29 PM

Top CP tăng giá Upcom (ngày 12/07/2024)G20 +0.10, ACM +0.10, CDR +1.50, HFX +1.80, LQN +0.30, CID -7.00, ATG -0.70, E29 -1.70, SJM -1.10, CDH -4.30, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 12/07/2024 G20 0.5 0.6 0.1 20 100 07/12/2024 10:08:36 PM
2 12/07/2024 ACM 0.6 0.7 0.1 16.7 50 07/12/2024 10:08:32 PM
3 12/07/2024 CDR 10.1 11.5 1.5 15 190 07/12/2024 10:08:34 PM
4 12/07/2024 HFX 13.8 13.8 1.8 15 10 07/12/2024 10:08:36 PM
5 12/07/2024 LQN 2.2 2.3 0.3 15 20 07/12/2024 10:08:38 PM
6 12/07/2024 VSE 6 6.9 0.9 15 10 07/12/2024 10:08:46 PM
7 12/07/2024 APL 16.5 17.2 2.2 14.7 10 07/12/2024 10:08:32 PM
8 12/07/2024 USD 19.6 19.6 2.5 14.6 30 07/12/2024 10:08:44 PM
9 12/07/2024 BTV 14.4 14.4 1.8 14.3 10 07/12/2024 10:08:33 PM
10 12/07/2024 DCS 0.7 0.8 0.1 14.3 2,000 07/12/2024 10:08:34 PM
TOP cổ phiếu giảm (Upcom)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 12/07/2024 CID 39.8 39.8 -7 -15 10 07/12/2024 10:08:34 PM
2 12/07/2024 ATG 4 4 -0.7 -14.9 50 07/12/2024 10:08:32 PM
3 12/07/2024 E29 9.7 9.7 -1.7 -14.9 50 07/12/2024 10:08:35 PM
4 12/07/2024 SJM 7.4 6.3 -1.1 -14.9 20 07/12/2024 10:08:42 PM
5 12/07/2024 CDH 25 25 -4.3 -14.7 30 07/12/2024 10:08:34 PM
6 12/07/2024 HPM 8.7 8.7 -1.5 -14.7 10 07/12/2024 10:08:37 PM
7 12/07/2024 TLT 29.7 22.1 -3.8 -14.7 10 07/12/2024 10:08:43 PM
8 12/07/2024 TST 5 4.1 -0.7 -14.6 10 07/12/2024 10:08:44 PM
9 12/07/2024 GGG 5.3 5.3 -0.9 -14.5 80 07/12/2024 10:08:36 PM
10 12/07/2024 SGS 20.2 19 -3.2 -14.4 1,710 07/12/2024 10:08:42 PM