TOP cổ phiếu tăng (Sàn HNX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 L43 Lilama 45,3 12/07/2024 2.7 3.1 2.7 3.1 0.4 14.8 10
2 L62 LILAMA 69-2 12/07/2024 2.4 2.6 2.4 2.6 0.3 13 60
3 L61 Lilama 69-1 12/07/2024 1.8 2 1.6 2 0.2 11.1 10
4 API Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương 12/07/2024 7 7.7 6.9 7.7 0.7 10 10
5 CSC COTANA 12/07/2024 32.5 35.5 32.5 35.5 3.2 9.9 80
6 CTP Minh Khang Capital Trading Public 12/07/2024 7.4 7.9 7.2 7.9 0.7 9.7 500
7 TPP Tân Phú Việt Nam 12/07/2024 10.9 10.9 10.9 10.9 0.9 9 10
8 THS Thanh Hoa - Sông Đà 12/07/2024 11.4 11.4 11.4 11.4 0.9 8.6 10
9 APS Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương 12/07/2024 7.3 7.9 7 7.8 0.6 8.3 20
10 DTC Viglacera Đông Triều 12/07/2024 6.4 6.8 6.3 6.7 0.5 8.1 10
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HNX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 BXH Vicem bao bì Hải Phòng 12/07/2024 18 18 18 18 -2 -10 10
2 PPE Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư PP ENTERPRISE 12/07/2024 12 12 11.9 11.9 -1.3 -9.8 110
3 SFN Dệt lưới Sài Gòn 12/07/2024 20.3 20.3 20.3 20.3 -2.2 -9.8 10
4 KDM Công ty Cổ Phần GCL 12/07/2024 18 18.1 16.8 16.8 -1.8 -9.7 50
5 VE8 Xây dựng Điện Vneco 8 12/07/2024 5.6 6.1 5.6 5.6 -0.6 -9.7 10
6 HTP In sách giáo khoa Hòa Phát 12/07/2024 6.8 6.8 6.8 6.8 -0.7 -9.3 50
7 ADC Mĩ thuật và Truyền thông 12/07/2024 21.1 21.1 21.1 21.1 -2.1 -9.1 20
8 CVN VINAM 12/07/2024 2.3 2.3 2.1 2.1 -0.2 -8.7 7,000
9 POT Thiết bị Bưu điện 12/07/2024 17.8 17.8 17.7 17.7 -1.5 -7.8 20
10 TKG Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh 12/07/2024 2.8 2.8 2.6 2.6 -0.2 -7.1 40
Đang tải...