TOP cổ phiếu tăng (Sàn HSX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 CCL Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 12/07/2024 10.55 10.95 10.5 10.95 0.7 6.8 5,690
2 SGR Tổng Địa ốc Sài Gòn 12/07/2024 29.15 31.15 29.15 31.1 1.95 6.7 4,710
3 TDC Kinh doanh và Phát triển Bình Dương 12/07/2024 9.7 10.3 9.7 10.3 0.65 6.7 60
4 SFC Nhiên liệu Sài Gòn 12/07/2024 20.5 21.9 20.5 21.8 1.3 6.3 10
5 TV2 Tư vấn Xây dựng Điện 2 12/07/2024 35.65 37.8 35.5 37.8 2.15 6 10,260
6 EVG Everland 12/07/2024 7.22 7.71 7.16 7.58 0.37 5.1 9,990
7 STG Kho vận Miền Nam 12/07/2024 44.15 44.15 44.15 44.15 1.95 4.6 10
8 FDC Cty CP Ngo?i thuong và Phát tri?n Ð?u tu 12/07/2024 16.2 17.7 16.2 17.3 0.75 4.5 60
9 HVH Đầu tư và Công nghệ HVC 12/07/2024 8.54 9.1 8.54 8.9 0.38 4.5 1,920
10 HT1 Xi măng VICEM Hà Tiên 12/07/2024 13.5 14.2 13.45 14.1 0.6 4.4 7,170
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HSX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 DXV Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng 12/07/2024 5.83 5.83 5.48 5.48 -0.41 -7 30
2 LEC Bất động sản Điện lực Miền Trung 12/07/2024 6.26 6.26 6.26 6.26 -0.47 -7 50
3 VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 12/07/2024 16.25 16.25 15.15 15.15 -1.1 -6.8 4,770
4 HU1 Đầu tư và Xây dựng HUD1 12/07/2024 6.7 6.7 6.14 6.14 -0.44 -6.7 20
5 CSM 12/07/2024 15.4 15.75 14.7 15 -0.8 -5.1 2,530
6 TPC Nhựa Tân Đại Hưng 12/07/2024 6.05 6.35 6.05 6.12 -0.33 -5.1 490
7 HTL Kỹ thuật và Ô tô Trường Long 12/07/2024 19.6 20.1 19.6 19.8 -1.05 -5 90
8 HAS HACISCO 12/07/2024 9.5 9.5 9.5 9.5 -0.48 -4.8 10
9 L10 Lilama 10 12/07/2024 21.1 21.1 18.8 18.8 -0.95 -4.8 10
10 VTO Vận tải Xăng dầu VITACO 12/07/2024 16 16 15.05 15.35 -0.55 -3.5 9,890
Đang tải...