Chứng khoán VPS bị yêu cầu dừng hoạt động Fnest mua nhà như mua cổ phiếu giá 10000 đồng

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính yêu cầu Uỷ ban Chứng khoán thời gian tới cần giám sát các hoạt động của công ty chứng khoán chặt chẽ hơn. Việc các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ phải nằm trong ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh do Uỷ ban Chứng khoán cấp phép. Nếu không có thì phải dừng lại, đánh giá toàn diện và báo cáo Bộ Tài chính xem xét trên góc độ quản lý tài chính.

Theo tìm hiểu, thời gian gần đây Chứng khoán VPS đã công bố hợp tác với Công ty cổ phần Fnest triển khai hình thức "bất động sản chia nhỏ". Giá trị bất động sản được chia nhỏ thành các cổ phần đầu tư, gọi là "FNEST", sản phẩm này đã được phát hành và phân phối trên ứng dụng đầu tư tài chính VPS SmartOne.

Ở mỗi lần mở bán, giá sơ cấp một FNEST có mệnh giá chỉ 10.000 đồng. Trên nền tảng VPS SmartOne ghi nhận có 9 mã bất động sản đã được bán ra và tất cả đều trong trạng thái "đã bán hết". Tuy nhiên ngoài thị trường sơ cấp, nhà đầu tư còn có thể mua bán thứ cấp tương tự như cổ phiếu.